fortcm.cz Produkty ?ínské medicíny

UPfortcm.cz
Title: Produkty ?ínské medicíny
Description: E-shop vytvo?il VlastníEshop.Cz
Keywords: eshop, obchod, vlastnieshop.cz
fortcm.cz is ranked 2 in the world (amongst the 30 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 60% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $1,638. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. fortcm.cz has 43% seo score.
If you want to delete the domain name, please contact the e-mail:

fortcm.cz Information

fortcm.cz Information,fortcm.cz IP Address,fortcm.cz DNS Server

Website / Domain: fortcm.cz
Website IP Address: 81.0.240.103
Domain DNS Server: ns1.blueberry.cz,ns2.blueberry.cz

fortcm.cz Rank

Alexa Rank: 8350676
Html Domain Rank: 2/10
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

fortcm.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $1,638
Daily Revenue: $4
Monthly Revenue $134
Yearly Revenue: $1,638
Daily Unique Visitors 413
Monthly Unique Visitors: 12,390
Yearly Unique Visitors: 150,745

fortcm.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Server Apache
Cache-Control max-age=0
Vary Accept-Encoding
Connection close
Transfer-Encoding chunked
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Fri, 23 Feb 2018 00:41:08 GMT

fortcm.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage
eshop 1 0.09%
obchod 4 0.41%
vlastnieshop.cz 0 0.00%

fortcm.cz Traffic Sources Chart

fortcm.cz Alexa Rank History Chart

aleax

fortcm.cz Html To Plain Text

Produkty ?ínské medicíny Tento e-shop pot?ebuje pro sv?j provoz JavaScript. Aktivujte prosím JavaScript ve svém prohlí?e?i. Tento web pou?ívá soubory cookies k analyze náv?těvnosti a poskytování slu?eb. Jeho dal?ím pou?íváním souhlasíte s pou?íváním těchto soubor?. Více informací Souhlasím 317 Vítejte v profesionálním světě produkt? ?ínské medicíny DOM? AKUPUNKTURA ?AJOVáNí P?IHLáSIT U?IVATEL NEP?IHLá?EN VYHLEDáVáNí Kategorie Dom? Bylinné směsi Směsi od Giovanni Maciocia T?i poklady ?ensky poklad Malé poklady pro děti Jednotlivé byliny Houby - vy?iva Sirupy, bonbóny ?aje a su?ené plody K vněj?ímu pou?ití Kosmetika Koupele Akupunktura Akupunkturní jehly U?ní akupunktura Lampy TDP Moxování Baňkování Guasha Masá?ní pot?eby Lávové kameny U?ní svíce Modely a mapy Literatura Vybavení ordinace Dekora?ní p?edměty Klinika Akupunktura Bylinná lé?ba Lé?ebné masá?e Dietetika Zdravotní cvi?ení Informace Obchodní podmínky Dodací podmínky Věrnostní program Kontakt Newsletter Prihlasit Odhlasit Vá?eny kliente, dovoluji si Vás p?ivítat na stránkách internetového obchodu www.fortcm.cz. Nejprve se Vám musím omluvit, ?e u produkt? uvedenych na ?esky trh jako "Doplněk stravy" nenajdete podrobnosti. D?vodem je §3 odst.5 písm.a) vyhlá?ky ?.225/2008 ve znění pozděj?ích p?edpis? "Ozna?ování doplňk? stravy nesmí doplňk?m stravy p?isuzovat vlastnosti tykající se prevence, lé?by nebo vylé?ení lidskych onemocnění nebo na tyto vlastnosti odkazovat.". ?iroká nabídka produkt? vztahujících se k tradi?ní ?ínské medicíně je p?ehledně rozdělena do tematickych okruh?: 1) ?ínské byliny a produkty z nich (na stránce ?dom?“) Zde naleznete ji? zdomácnělé p?ípravky typu kuli?ek WAN, nově pak i ve formě tablet PIAN a některé i jako kapsle. Sortiment tradi?ních p?edpis? se zde rozrostl o Maciocia směsi i p?ípravky z prospě?nych hub, ze ?en?enu a pod.. Dále tato kategorie obsahuje bylinné sirupy, nápoje, bonbóny, ?aje i su?ené plody. Mezi klienty je velmi oblíbená i sekce p?ípravk? k vněj?ímu pou?ití, v ní? je pestry sortiment produkt? se zamě?ením na pohybové a ko?ní potí?e a dále pak sekce kosmetiky. Ka?dá ?ar?e námi dová?enych bylinnych produkt? wan? a pian? je ?ádně testována ?eskou akreditovanou kancelá?í na p?ítomnost tě?kych kov?, bakterií, plísní, kvasinek a pesticid?. Kosmetické p?ípravky jsou dermatologicky testovány a schvalovány. Protokoly jsme p?ipraveni p?edlo?it k nahlédnutí v sídle spole?nosti Most ke zdraví, s.r.o. 2) akupunktura, masá?e V této sekci najdete nej?ir?í sortiment profesionálního vybavení pro akupunkturu, moxování a baňkování v ?R. Gró tvo?í samoz?ejmě ?pi?kové akupunkturní jehly druhého největ?ího producenta akupunkturních jehel na světě. Vzhledem k tomu, ?e jsme jedinym autorizovanym prodejcem spole?nosti Huan Qiu u nás, m??eme vám nabídnout vedle pestrého spektra provedení a rozměr? i velmi vst?ícné ceny a to dokonce na úrovni cen nep?íli? kvalitních produkt? druho?adych vyrobc?, které se v poslední době na evropském trhu objevují. Doufáme, ?e oceníte kvalitu tradi?ně prvot?ídního ?emeslného provedení, je? se odrá?í v mnoha oceněních v ?íně i získáním atestu pro Evropu. Druhou kategorií produkt? v této sekci jsou p?ípravky pro moxování. Tedy jak ?isty pelyněk, pelyněk upraveny do podoby doutník?, ku?elík? a pod., tak velmi ?iroky sortiment pom?cek jako jsou fixa?ní krabi?ky pro doutníkovou moxu, tradi?ní moxovací krabi?ky, dr?áky, zhá?e?e atd. Kategorii doplňují kvalitní skleněné i plastové baňky a některé pom?cky pro ?ínské masá?e. Dovolujeme si vás upozornit i na vybavení ordinace, kam pat?í nap?. l??ka ?i TDP lampy. Nezapomínáme ani na studenty akupunktury, a tudí? nabízíme několik velikostí akupunkturních model? lidského i zví?ecího těla, akupunkturní mapy a odbornou literaturu. V na?em internetovém obchodě m??ete nakupovat jak bez registrace, tak po zaregistrování, které p?iná?í zákazník?m vyhody, mezi ně? pat?í: 1) sbírání věrnostních bod? a jejich následné vyu?ití formou slev 2) nákup ak?ního zbo?í za zvyhodněné ceny 3) informace o novych produktech Pokud jste student ?i terapeut tradi?ní ?ínské medicíny, vlo?te p?i registraci do poznámky slovo STUDENT ?i TERAPEUT. Na?í snahou je podpora tradi?ní ?ínské medicíny v ?eské republice. Budeme rádi, pokud se Vám u nás bude dob?e nakupovat, budete spokojeni se sortimentem i slu?bami a jsme otev?eni konstruktivním p?ipomínkám. Tě?íme se na spolupráci. Za kolektiv spolupracovník? Alexandr Sunega Most ke zdraví, s.r.o., provozovatel internetového obchodu ForTCM PLE?OVá MASKA S CORDYCEPSEM -... Kosmetická maska s vy?ivujícím a zvlh?ujícím ú?inkem na poko?ku obli?eje va?e cena: 120 K? Dostupnost: Skladem View Add to cart K12 Bylinná koupel ?tíhlost... Nadváha, obezita bě?ná cena: 16 K? va?e cena: 12 K? Dostupnost: Skladem View Add to cart U?ní svíce - bílá U?ní svíce s v?ní máty 8x240mm (cena za balení 2ks) va?e cena: 30 K? Dostupnost: Skladem View Add to cart Lampa TDP CQ-36 digitál Nah?ívací digitální lampa s keramickou vlo?kou. va?e cena: 5 950 K? Dostupnost: Skladem View Add to cart DETOXIKA?Ní POL?Tá?EK -... Odstraňte z těla toxiny p?irozenou cestou ... ... během spánku ! bě?ná cena: 20 K? va?e cena: 15 K? Dostupnost: Skladem View Add to cart Akupunkturní jehly 0,20x40mm... Sterilní akupunkturní jehly na jedno pou?ití va?e cena: 120 K? Dostupnost: Skladem View Add to cart TAO ZDRAVéHO STRAVOVáNí - Bob... Dietní moudrost podle tradi?ní ?ínské medicíny. va?e cena: 299 K? Dostupnost: Skladem View Add to cart YI YI REN - Slzovka obecná Slzovka obecná , té? slzovka porcelánová neboli Jobovy slzy va?e cena: 150 K? Dostupnost: Skladem View Add to cart Ko?ík produkt? produkt (prázdny) ?ádné zbo?í Po?tovné 0 K? Celkem 0 K? Ko?ík K pokladně Měna eshopu ?eská koruna - K? Euro - € Nejprodávaněj?í Kód: JU HUA - Chryzantémovy ?aj 120 K? Kód: Mi?pulníkovy sirup - CHUAN BEI PI PA LU 145 K? Kód: Bonbóny ze zimoleze japonského 90 K? V?echny nejprodávaněj?í

fortcm.cz Similar Website

Domain Site Title
tcmbohemia.cz TCM Bohemia - produkty tradi?ní ?ínské medicíny
cinskamedicina.cz Jsme 1. ?kola tradi?ní ?ínské medicíny #jsmetcm
enick.cz Produkty
filtrowanie.com.pl Produkty
schwing.cz Produkty
piekarnia-mikolaj.pl Produkty
sommer.pl Produkty
medante.com MEDANTE - klinika celostnej medicíny
doktorkaklimesova.cz Centrum komplexní medicíny s.r.o.
sibra.sk SIBRA Centrum veterinárnej medicíny
prirodnimedicina.com ?kola p?írodní medicíny
cinskamedicina-vm.cz ?ínská medicína - produkty, produkty Joalis, produkty Energy.
iscare.sk ISCARE - Klinika reproduk?nej medicíny
ippm.sk IPPM | In?titút prediktívnej a personalizovanej medicíny
asklepion.cz Klinika estetické medicíny Asklepion Praha
ivf-zlin.cz Klinika reproduk?ní medicíny Zlín
rexim.cz REXIM - Produkty
dedramarket.cz produkty DEDRA